Přijímání žáků

Přihlášky je možné podat dvěma způsoby:

  1. elektronicky přes tento odkaz
  2. osobně v kanceláři školy

Pro lepší organizaci přijímacího řízení preferujeme elektronické podání přihlášek. Ke studiu pro školní rok 2021/2022 přihlášky přijímáme od 1. března 2021. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v  termínu 17. - 25. května 2021 

Stále však ponecháváme možnost, že můžete své děti přihlásit osobně v kanceláři školy vyplněním přihlášky ke studiu. Zároveň se můžete přihlásit ve stanovených dnech přijímacích talentových zkoušek do příslušného oboru.

  • Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednosti v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.)
  • Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované či kreslené výtvarné práce, plastiky nebo jiné výtvarné objekty.
  • Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka.

Důležité upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru