Přihlášky je možné podat dvěma způsoby.

                            

                               1) elektronicky přes odkaz

                                    https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=6c9882bbac1c7093bd25041881277658

 

                                2) osobně v kanceláři školy

 

 

Nově jsme zavedli možnost elektronického podání přihlášek ke studiu pro školní rok 2020/2021. Tyto přihlášky přijímáme od začátku měsíce března. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v 1. polovině května. (Tuto variantu doporučujeme)

 

Stále však ponecháváme možnost, že můžete své děti přihlásit osobně v kanceláři školy vyplněním přihlášky ke studiu. Zároveň se můžete přihlásit ve stanovených dnech přijímacích talentových zkoušek do příslušného oboru.

 


   __    Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení

            hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednosti

            v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.)

   __
     Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované či kreslené výtvarné 

            práce, plastiky nebo jiné výtvarné objekty.


   __     Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka.

                    

 

Důležité upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.