Přijímání žáků

Přihlášky je možné podat elektronicky přes tento odkaz

Na přihlášce vždy zkontrolujte správnost emailové adresy, na kterou bude systém školy zasílat informace o přijímacích zkouškách. Tyto informace dostanete nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Pokud Vám informace nedojdou, zkontrolujte prosím spam nebo kontaktujte školu telefonicky. Jsme Vám k dispozici.

Ke studiu pro školní rok 2023/2024 přihlášky přijímáme od 20. března 2023. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v  termínu 5. - 9. června 2023 podrobné informace o přijímacích zkouškách najdete ZDE

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme všechny tři obory, které se na naší škole vyučují. Tzn. hudební, výtvarný a taneční obor. Pro úspěšné absolvování přijímacích talentových zkoušek do příslušného oboru musí dítě dosáhnout minimálně pěti let věku k 1.9. školního roku, ve kterém začne navštěvovat školu.

Dále je potřeba splnit následující:

  • Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednosti v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.). Časová náročnost zkoušky je cca 20 minut.

 

  • Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované či kreslené výtvarné práce, plastiky nebo jiné výtvarné objekty. Při přijímací zkoušce bude zadaná práce na konkrétní téma. Časová náročnost zkoušky je cca 60 - 90 minut. Na přijímací zkoušku si s sebou prosíme doneste "pracovní" oblečení, které je možné při výtvarné činnosti ušpinit.

 

  • Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka. Při přijímací zkoušce bude. Na přijímací zkoušku si s sebou prosíme doneste cvičební oblečení, které nebude uchazeči bránit v pohybu. Časová náročnost zkoušky je cca 20 minut.

Důležité upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru