Školné

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Hudební obor

Školné Za pololetí
Základní studium 1.250 Kč
Přípravné studium 1.050 Kč
Žáci - vyučování ve skupině 1.050 Kč

Taneční obor

Základní studium 1.000 Kč
Přípravné studium 900 Kč

Výtvarný obor

Základní studium 1.250 Kč
Přípravné studium 1.050 Kč

 

 

Úhrada úplaty za vzdělávání se provádí bankovním převodem jedenkrát za 5 měsíců.

Za 1. pololetí (září až leden) je splatná do 15. října, za 2. pololetí (únor až červen) do 15.března. Ve výjimečných případech lze platbu provádět trvalým bankovním příkazem měsíčně.

Pokud je do Základní umělecké školy Hrotovice přihlášeno druhé a další dítě z téže rodiny, poskytuje se každému z nich sleva 25%. O snížení úplaty se nemusí žádat, je dána školou automaticky a upravená částka se objeví v předpisu úhrady za pololetí. Snížení nebo dokonce prominutí úplaty za vzdělávání je možné také v případě hmotné nouze na základě předložení patřičných dokumentů.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru