Hudební obor:  
Přípravné studium (uč. plán č. 1) 180 Kč/měs.
I. stupeň základního studia (uč. plány č. 2-11) 220 Kč/měs.
I. stupeň základního studia (2 učební plány dohromady) 400 Kč/měs.
II. stupeň základního studia (uč. plán č. 12, 13) 220 Kč/měs.
Taneční obor:  
Přípravné studium (uč. plán č. 1) 150 Kč/měs.
Základní studium I. stupeň (uč. plán č. 2) 170 Kč/měs.
Výtvarný obor  
Přípravné studium (uč. plán č. 1) 180 Kč/měs.
Základní studium 220 Kč/měs.

 

Úhrada úplaty za vzdělávání se provádí bankovním převodem jedenkrát za 5 měsíců. Za 1. pololetí (září až leden) je splatná do 15. října, za 2. pololetí (únor až červen) do 15.března. Ve výjimečných případech lze platbu provádět trvalým bankovním příkazem měsíčně.

Pokud je do Základní umělecké školy Hrotovice přihlášeno druhé a další dítě z téže rodiny, poskytuje se každému z nich sleva 25%. O snížení úplaty se nemusí žádat, je dána školou automaticky a upravená částka se objeví v předpisu úhrady za pololetí. Snížení nebo dokonce prominutí úplaty za vzdělávání je možné také v případě hmotné nouze na základě předložení patřičných dokumentů.