Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2018/2019Hudební obor


I. stupeň základního studia __________________ 250,- Kč/měs.

II. stupeň základního studia _________________ 250,- Kč/měs.


Taneční obor


Přípravné studium  _______________________ 180,-Kč/měs.

Základní studium I. stupeň _________________ 200,-Kč/měs.


Výtvarný obor


Přípravné studium ________________________ 210,-Kč/měs.

Základní studium _________________________ 250,-Kč/měs.                                    

 

 

Úhrada úplaty za vzdělávání se provádí bankovním převodem jedenkrát za 5 měsíců.

Za 1. pololetí (září až leden) je splatná do 15. října, za 2. pololetí (únor až červen) do 15.března. Ve výjimečných případech lze platbu provádět trvalým bankovním příkazem měsíčně.

Pokud je do Základní umělecké školy Hrotovice přihlášeno druhé a další dítě z téže rodiny, poskytuje se každému z nich sleva 25%. O snížení úplaty se nemusí žádat, je dána školou automaticky a upravená částka se objeví v předpisu úhrady za pololetí. Snížení nebo dokonce prominutí úplaty za vzdělávání je možné také v případě hmotné nouze na základě předložení patřičných dokumentů.