Školné

Nová výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Hudební obor

Školné Za pololetí
Základní studium 1.500 Kč
Přípravné studium 1.500 Kč
Žáci - vyučování ve skupině 1.260 Kč

Taneční obor

Základní studium 1.200 Kč
Přípravné studium 1.080 Kč

Výtvarný obor

Základní studium 1.500 Kč
Přípravné studium 1.260 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada úplaty za vzdělávání se provádí bankovním převodem jedenkrát za 5 měsíců.

Za 1. pololetí (září až leden) je splatná do 30. září, za 2. pololetí (únor až červen) do 28.února. Ve výjimečných případech lze platbu provádět trvalým bankovním příkazem měsíčně.

Pokud je do Základní umělecké školy Hrotovice přihlášeno druhé a další dítě z téže rodiny, poskytuje se každému z nich sleva 25%. O snížení úplaty se nemusí žádat, je dána školou automaticky a upravená částka se objeví v předpisu úhrady za pololetí. Snížení nebo dokonce prominutí úplaty za vzdělávání je možné také v případě hmotné nouze na základě předložení patřičných dokumentů.

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru