Půjčování nástrojů

Naše škola může půjčovat svým žákům hudební nástroje, a to na základě zřizovací listiny.

Pro tyto potřeby máme k dispozici smyčcové a dechové nástroje, akordeony. 

Půjčování je možné po podepsání smlouvy, kterou sepisuje ředitel školy se zákonným zástupcem žáka. 

Za vypůjčení nástroje se vybírá poplatek  500,-Kč/pololetí.

Tyto finanční prostředky slouží k obnovování nástrojového inventáře.

Na půjčení nástroje není nárok.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru