ZÁVĚREČNÉ PŘEZKOUŠENÍ Z HUDEBNÍ NAUKY

Týká se všech žáků tohoto předmětu. Proběhne formou ONLINE TESTU v týdnu 4.-11. 6. 2020.

                                                              

__   1. ROČNÍK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARm3ew3VkprwwD-UA6Deu_4gdnyefyrnxv7W9FycFD3bIug/viewform?vc=0&c=0&w=1


__   2. ROČNÍK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnx9x8QOrEasEz4Gi4FnzPYc9JqsMWAusOkWc0TCPQCMSRA/viewform?vc=0&c=0&w=1


__   3. ROČNÍK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj7PL9NtGq0CfLAEswqbwJKUWB6oIUM_v0q6Y7jzYAyuczsQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


__   4. ROČNÍK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpJhy8k8LUe7zECF-bRQVjDJU5djQybNm6XJbQE5qmFVE90Q/viewform?vc=0&c=0&w=1


__   5. ROČNÍK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYJZIxhdGMx3FXC3MXnaYm2nkP4ykEyOD0PmIRcDIolm3_Eg/viewform?vc=0&c=0&w=1


1. ROČNÍK   -   z probraného učiva do str. 41

2. ROČNÍK   -   z probraného učiva do str. 51

3. ROČNÍK   -   z probraného učiva do str. 44

4. ROČNÍK   -   z probraného učiva do str. 45

5. ROČNÍK   -   z probraného učiva do str. 51 

Procvičování četby not

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/?fbclid=IwAR34YOfbCE3ypvXs3GXrS5uE9FCfTEX0iWLTJWeflYaYzbRoC9JUcfEt4aQ

 

Kvízy z hudební nauky

http://hudebninauka.wz.cz/?fbclid=IwAR2CqldH0s_8P-WuX0GRs90010EaUqxU8L_MMEuZ-HJFzHWH-XgwAIeVyFc