Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Výuka všech oborů

Výuka všech oborů

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 7. prosince obnovujeme prezenční výuku v ZUŠ, a to ve všech oborech. Protože stále platí jistá omezení, bude kolektivní výuka probíhat v počtu do 10 žáků (podle 3. stupně PES). O konkrétní organizaci výuky budete informovaní vašimi vyučujícími.

Ve společných prostorách školy i ve výuce platí nošení roušek. Vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení roušky - tedy zejména zpěv, tanec, hra na dechové nástroje – mohou být realizovány bez roušek.

Velmi prosíme, aby pobyt dětí v ZUŠ byl jen na nejnutnější dobu výuky. Děti doprovázjte pouze ke vstupu do budovy ZUŠ.

Žáci a vlastně kdokoliv s podezřením na infekční onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit.

Děkujeme za zodpovědné a ohleduplné dodržování všech pravidel. 

Jakub Lojda, ředitel ZUŠ Hrotovice

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru