Výuka všech oborů

Výuka všech oborů

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 7. prosince obnovujeme prezenční výuku v ZUŠ, a to ve všech oborech. Protože stále platí jistá omezení, bude kolektivní výuka probíhat v počtu do 10 žáků (podle 3. stupně PES). O konkrétní organizaci výuky budete informovaní vašimi vyučujícími.

Ve společných prostorách školy i ve výuce platí nošení roušek. Vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení roušky - tedy zejména zpěv, tanec, hra na dechové nástroje – mohou být realizovány bez roušek.

Velmi prosíme, aby pobyt dětí v ZUŠ byl jen na nejnutnější dobu výuky. Děti doprovázjte pouze ke vstupu do budovy ZUŠ.

Žáci a vlastně kdokoliv s podezřením na infekční onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit.

Děkujeme za zodpovědné a ohleduplné dodržování všech pravidel. 

Jakub Lojda, ředitel ZUŠ Hrotovice

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru