Výuka od 12.4.2021

Výuka od 12.4.2021

Organizace výuky a provoz ZUŠ od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 6.4.2021 bude možné od pondělí 12.4.2021 realizovat prezenční individuální výuku jeden žák a jeden učitel. V kolektivních předmětech hudebního, výtvarného a tanečního oboru zůstává distanční forma studia – ale jsou povolené osobní konzultace – opět ve formě 1 žák + 1 učitel.

Při organizaci výuky se může stát, že bezprostředně na individuální výuku navazuje výuka kolektivní – ta je dále vyučována distančně. V případě kolize této prezenční a distanční výuky kontaktujte své vyučující a dohodněte se prosím individuálně na přeorganizování rozvrhu hodin.

Organizace výuky bude tedy následující:

Hudební obor:

  • Individuální výuka –za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ
  • Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby byl ve výuce jeden žák
  • Komorní, souborová, zvonky, kapela – dále distanční formou
  • Hudební nauka – dále distanční formou

 

 

Výtvarný obor:

  • dále distanční formou s možností individuálních konzultací

 

Taneční obor:

  • dále distanční formou s možností individuálních konzultací

 

V ZUŠ nejsou žáci testováni na přítomnost onemocnění COVID-19.

Je třeba dodržovat tato pravidla:

Pravidlo R1 – roušky, respirátory

Ve škole platí povinnost mít zakryté dýchací cesty – stačí rouška. V rámci činností, u kterých není možné mít roušku, je možné roušku sundat – například hra na dechový nástroj apod.

Pravidlo R2 – dezinfekce a mytí rukou

Platí nutnost dezinfikovat si ruce hned po vstupu do školy. 

 

Pravidlo R3 – zodpovědné a ohleduplné používání rozumu:

Žádáme o minimální pobyt žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

Prosíme, aby žáci a jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupovali do prostor školy.

 

Návštěvy jiných osob – jedině po předchozí telefonické/písemné domluvě.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru