Výtvarný obor


Výtvarný obor je určen pro všechny zájemce, kteří rádi kreslí, malují, modelují, ale také jsou schopni samostatného kreativního přístupuVýtvarná tvorba se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti s důrazem prohloubit tvořivost, fantazii, dovednosti a estetické cítění.


Během studia se žák seznámí s řadou základních výtvarných technik a jejich vzájemnou kombinací

(malba temperovými barvami, akvarelem, pastelem, kresba, perokresba, slepotisk, linoryt, suchá jehla, atd.).

Prostorová tvorba u nás nabízí možnost práce s keramickou hlínou, sádrou a dalších konstrukčně vhodných materiálů.  
Výuka je rozdělena na:


        Přípravné studium - délka studia 2 roky

        Základní studium - I. stupeň - délka studia 7 roků, výuka předmětů Plošná tvorba, Prostorová tvorba

 

        Základní studium - II. stupeň - délka studia 4 roky, výuka předmětů Plošná tvorba, Prostorová tvorba a Výtvarná kultura

                                         (Bližší charakteristika jednotlivých předmětů - viz. Dokumenty - Školní vzdělávací program)


První a druhý stupeň studia je ukončen absolventskou prací, která by měla odrážet žákovi aktuální výtvarné schopnosti a cítění.


Výtvarné práce žáků vystavujeme na schodišti školy, vždy před Vánocemi a na závěr školní roku, kdy jsou prezentovány i práce absolventské.