HRA O TRŮNY

školní rok 2017/2018

Hra o trůny se pro žáky tanečního oboru stala volnou inspirací jejich scénického tance, pod vedením paní uč. Mariji Cigánkové.

Video ke zhlédnutí