__________________________________________________________________________________

 

Vzhledem k aktuální situaci stran epidemie COVID-19 v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky vydávám toto nařízení:

 

Od 18. září 2020 platí povinnost nosit ve všech prostorách ZUŠ roušky nebo jiné zakrytí dýchacích cest.

Toto nařízení se nevztahuje na výuku tanečního oboru, dále se nevztahuje na výuku hry na dechové nástroje a na výuku zpěvu.

 

Nařízení se týká nejen žáků, ale všech osob pobývajících a pohybujících se v prostorách ZUŠ.

 

 


 

Děkujeme za ohleduplnost a dodržování nařízení.


 

Jakub Lojda, DiS. 

ředitel ZUŠ Hrotovice

 

 

_______________________________________________________________