ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

__         V průběhu května a června proběhly na naší škole třídní besídky. Žáci se svými učiteli předvedli, co se za druhé pololetí svědomitě naučili. Od malých a velkých hudebníků jsme měli možnost slyšet skladby různých žánrů, ale především jejich hudební vzestup.

 

 

__         V prvním červnovém týdnu jsme uvítali nové uchazeče o studium do všech vyučovaných oborů.

 

 

__     Dne 28. května 2019 se konala výtvarná soutěž „MISS ÚLET – MISS VÝTVARNÝ MODEL”, jejíž pořadatelem je Základní umělecká škola Pohořelice. Do soutěže se celkem přihlásilo 8 základní uměleckých škol a 1 střední škola. Z naší školy se soutěže účastnila žákyně Aneta Moravcová, která se svým modelem „Panenky” získala zvláštní cenu poroty.

Téma panenky žákyně zpracovala ze dvou pohledů. Z modelu kapesníčku s uzlem se vyloupla panenka s širokou papírovou sukní na klíček. Přednes modelu byl dokreslen zvukem cinkání dětského kolotoče. Celkový dojem z vystoupení působil jemným a křehkým dojmem, podle slov poroty.

 

Gratulujeme k úspěchu !

 

 

 

 

__              Dne 24. 5. 2019 účinkoval  zvonkový soubor „ZVONKY Z LIDUŠKY” na Noci kostelů v Hostěradicích

v kostele Sv. Kunhuty.  Koncert sklidil skutečně velký ohlas, odměnou nám byl potlesk vstoje.

Děkujeme!

 

 

__               Dne 22. 5. 2019 proběhl výchovný koncert tanečního oboru pro MŠ a ZŠ Hrotovice.  Baletní třída opět nadchla svým představením malé školáky i předškoláky. 

__         Dne 20. 5. 2019 nám absolventi tanečního a výtvarného oboru připravili skutečně zajímavý program. Vše se odehrálo v příjemné a okouzlující atmosféře. V letošním roce se nám se svými výtvarnými pracemi představilo 16 žáků. Každý absolvent individuálně přestavil své dílo, které bylo svojí podstatou jedinečné, neboť bylo koncipováno na základě osobnosti každého absolventa. Byly zastoupeny klasické výtvarné disciplíny jako kresba, malba a grafika. Ty však svébytně doplňovala fotografie, video art a animace. K realizaci prostorových prací byla použita keramická hlína, sádra a látka. Všichni absolventi zodpovědně přistupovali ke své tvůrčí činnosti, za což jim patří velké poděkování.

            Absolventky tanečního oboru si připravili 3 tance. První z nich nese jméno ,,Faraonovo prokletí”. Skrze pohyb archeoložka balancuje na prahu vidění a reality. Choreografie druhého tance ,,Proud života” popisovala život od narození až po smrt. Třetí tanec vyjadřoval pocity a nálady ve snu jako radost, smutek, zlost...  Skutečnost nebo sen? Absolventky náměty ztvárnily opravdu procítěně a jejich taneční dovednosti byly obdivuhodné.  

Všem absolventům gratulujeme za jejich výkony!
__           Dne 17. 5. a  23. 5. 2019  proběhly dva absolventské koncerty. Zdařilými výkony se s námi rozloučilo 25 žáků hudebního oboru. Někteří z nich se budou ve svém nástroji nadále vzdělávat i ve druhém cyklu.

Absolventi předvedli obdivuhodné výkony a všem gratulujeme k jejich dlouhodobé píli!
__           Dne 30. 4. 2019 hudební obor připravil výchovný koncert pro žáky ZŠ a MŠ Hrotovice. Malí posluchači se seznámili s mnoha nástroji, které se na naší škole vyučují.  Zároveň byli do výchovného programu zapojeni. Během koncertu jim byly pokládány otázky, na které průběžně odpovídali. Účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem mladých posluchačů__      Výtvarný obor se zúčastnil Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE. Pro letošní 47. ročník bylo vyhlášeno téma CHEMIE.  Se svými výtvarnými pracemi se do soutěže přihlásila žákyně Aneta Moravcová. V kategorii plošných prací bylo celkem zasláno 3 850 děl, z toho obdrželo čestné uznání 509 prací. Anetiny grafiky, technikou suché jehly, byly ohodnoceny jako kvalitní, a proto získala   za svoji práci čestné uznání. 


Mladé výtvarnici gratulujeme k úspěchu !


                     

                                                                      název:  PŘITAŽLIVOST                                                                                                         název:  SAMOTA     

 

Více o výstavě na https://www.mdvv-lidice.cz/

 

 

 

__         Dne 29. 4. 2019 v podvečerních hodinách zazněl hostující koncert Bohumily Jelínkové z JAMU Brno. Klavíristka, již na profesionální úrovni, nám předvedla, že hra na klavír má neomezené možnosti. Například ve skladbě Petra Fialy jsme mohli vidět a slyšet hru na struny klavíru.

Krásný hudební zážitek!

        

 


__
     Dne 21. března 2019 se konalo  krajské kolo národní soutěže Z
UŠ ve hře dechových souborů v Havlíčkově Brodě. Naše škola se účastnila s  dechovým kvartetem (2 klarinety, 2 saxofony) pod vedením paní učitelky Věry Havelkové.

Žáci se umístili na krásném 3. místě.

Všem účinkujícím gratulujeme!

                                     

 

 

 

 

__     Dne 14. března 2019 proběhlo okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na  elektronické klávesové nástroje. Soutěže se účastnila naše žákyně Nikola Hráčková, pod vedením paní učitelky Věry Havelkové, která se ve své kategorii umístila na 2. místě.

Gratulujeme k úspěchu! 

 

 

__     V pondělí 25. února se ve společenském sále ZUŠ Hrotovice konal Masopustní koncert žáků a učitelů hudebního oddělení. Celý podvečer se nesl ve znamení pestrosti a hravosti. Hudební vystoupení byla příznačná svojí různorodostí hudebních nástrojů a jejich vzájemnou souhrou. Ta se odrážela i ve výběru skladeb od klasických a lidových, až po moderní. Věříme, že koncert si užili nejen naši účinkující, ale především naši posluchači a těšíme se na další setkávání.


 

 

 

__       V neděli 7. ledna 2019 se žáci naší školy podíleli na programu benefičního tříkrálového koncertu v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valči. Dále vystoupila schola z Dalešic, Jana & Jana Rouskovy z Lipníka a soubor Klokočí z Koněšína. Myšlenku, zapojit do koncertu co nejvíce dětí z Valče a blízkého okolí, uvítali všichni oslovení. Na koncertě vystoupilo 11 dětí z Valče a dalších 6 z okolí. V jejich podání zazněly klavírní sólové i čtyřruční skladby, hra na klasické chrámové varhany, sólový i sborový zpěv. A právě naše žákyně pěveckého oddělení se svým závěrečným vystoupením  „Počítání andělíčků” z muzikálu „Svět plný andělů”, dodaly celé myšlence, sejít se pro dobrou věc, milé kouzlo.


  __        Prosinec na „lidušce” byl, jako každoročně, ve znamení třídních besídek všech oborů, které odráží práci žáků a učitelů za první tři měsíce školního roku. Po úspěšném představení "Betlém", které v minulém školním roce nacvičili žáci tanečního oboru, jsme se letos těšili na představení Mrazík. Do 45 minutového pohádkového představení se zapojily všechny ročníky, což byla velká zkušenost pro všechny zúčastněné žáky, kteří si s velkým nadšením rozebírali a následně nacvičovali své role.


__         Po celý leden vystavují své práce žáci výtvarného oboru v malém sále ZUŠ. 

 

      V letošním roce se připravují k soutěži základních uměleckých škol dechové a smyčcové soubory. Žákům na jejich účasti přejeme hodně štěstí.


__       Koncert žáků ZUŠ ke 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

Ve středu  25. října uspořádala naše škola koncert věnovaný kulatému výročí vzniku republiky, v němž nechyběla ani oblíbená píseň Tomáše Garrigue Masaryka „Ach, synku, synku” v úpravě pro velké nástrojové obsazení. Se  svými skladbami se prezentoval také náš zvonkový soubor ZVONKY Z LIDUŠKY, který zakončil koncert kompletní československou státní hymnou. 


__      Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice reprezentuje jméno svého města na mnoha místech u nás i za hranicemi.

Velmi pestrou sezónu měla naše dudácká muzika. Po reprezentaci Hrotovic na krajské soutěži základních uměleckých škol v dubnu ve Veselí nad Moravou, kde naše studentky Kateřina Chmelová a Markéta Votavová  získaly 2. místo, a po zdařilém vystoupení s kapelou sourozenců Ulrychových 31. května při Hudebních slavnostech v Hrotovicích, následovalo v září až do začátku prosince celkem 6 koncertů dudácké muziky. 8. 9. účast na každoroční společenské akci regionálních folklórních souborů Setkání na Podhorácku ve Velké Bíteši, 15. 9. vystoupení na třebíčském bramborobraní, 23. 9. účast na hudebním festivalu ve Skalici na Slovensku, 28. 9. hudební program při slavnostech obce v Ketkovicích, 27. 10. společné vystoupení s Jiřím Pavlicou a souborem Hradišťan na slavnostním programu k výročí republiky ve Velké Bíteši, 1. 12. účast na národopisné hudební a taneční přehlídce Bítešský jarmark. Při většině akcí národopisného souboru Bítešan. 


__      Na akci Hrotovicko tančí vystoupily žákyně 4. ročníku pod vedením paní učitelky Mariji Cigánkové s choreografií Život elektrických obvodů v černobílé televizi”.