ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


__       V neděli 7. ledna 2019 se žáci naší školy podíleli na programu benefičního tříkrálového koncertu v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valči. Dále vystoupila schola z Dalešic, Jana & Jana Rouskovy z Lipníka a soubor Klokočí z Koněšína. Myšlenku, zapojit do koncertu co nejvíce dětí z Valče a blízkého okolí, uvítali všichni oslovení. Na koncertě vystoupilo 11 dětí z Valče a dalších 6 z okolí. V jejich podání zazněly klavírní sólové i čtyřruční skladby, hra na klasické chrámové varhany, sólový i sborový zpěv. A právě naše žákyně pěveckého oddělení se svým závěrečným vystoupením  „Počítání andělíčků” z muzikálu „Svět plný andělů”, dodaly celé myšlence, sejít se pro dobrou věc, milé kouzlo.


  __        Prosinec na „lidušce” byl, jako každoročně, ve znamení třídních besídek všech oborů, které odráží práci žáků a učitelů za první tři měsíce školního roku. Po úspěšném představení "Betlém", které v minulém školním roce nacvičili žáci tanečního oboru, jsme se letos těšili na představení Mrazík. Do 45 minutového pohádkového představení se zapojily všechny ročníky, což byla velká zkušenost pro všechny zúčastněné žáky, kteří si s velkým nadšením rozebírali a následně nacvičovali své role.


__         Po celý leden vystavují své práce žáci výtvarného oboru v malém sále ZUŠ. 

 

      V letošním roce se připravují k soutěži základních uměleckých škol dechové a smyčcové soubory. Žákům na jejich účasti přejeme hodně štěstí.


__       Koncert žáků ZUŠ ke 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

Ve středu  25. října uspořádala naše škola koncert věnovaný kulatému výročí vzniku republiky, v němž nechyběla ani oblíbená píseň Tomáše Garrigue Masaryka „Ach, synku, synku” v úpravě pro velké nástrojové obsazení. Se  svými skladbami se prezentoval také náš zvonkový soubor ZVONKY Z LIDUŠKY, který zakončil koncert kompletní československou státní hymnou. 


__      Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice reprezentuje jméno svého města na mnoha místech u nás i za hranicemi.

Velmi pestrou sezónu měla naše dudácká muzika. Po reprezentaci Hrotovic na krajské soutěži základních uměleckých škol v dubnu ve Veselí nad Moravou, kde naše studentky Kateřina Chmelová a Markéta Votavová  získaly 2. místo, a po zdařilém vystoupení s kapelou sourozenců Ulrychových 31. května při Hudebních slavnostech v Hrotovicích, následovalo v září až do začátku prosince celkem 6 koncertů dudácké muziky. 8. 9. účast na každoroční společenské akci regionálních folklórních souborů Setkání na Podhorácku ve Velké Bíteši, 15. 9. vystoupení na třebíčském bramborobraní, 23. 9. účast na hudebním festivalu ve Skalici na Slovensku, 28. 9. hudební program při slavnostech obce v Ketkovicích, 27. 10. společné vystoupení s Jiřím Pavlicou a souborem Hradišťan na slavnostním programu k výročí republiky ve Velké Bíteši, 1. 12. účast na národopisné hudební a taneční přehlídce Bítešský jarmark. Při většině akcí národopisného souboru Bítešan. 


__      Na akci Hrotovicko tančí vystoupily žákyně 4. ročníku pod vedením paní učitelky Mariji Cigánkové s choreografií Život elektrických obvodů v černobílé televizi”.