Přijímání žáků ZUŠ Hrotovice

 

Každoročně začátkem června přijímá ZUŠ Hrotovice nové žáky do všech oborů. Ve stanovených dnech přihlásí rodiče - nebo zákonní zástupci - děti na základě talentových zkoušek do příslušného oboru. Přihlášku je možno stáhnout a vyplnit předem. Rodné číslo je třeba uvést pro účely školní matriky.

Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednosti v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.)

Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované výkresy, plastiky či jiné výtvarné techniky.

Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka.

Talentové zkoušky pro příští školní rok 2017/18 jsou stanoveny na 5. - 9. června 2017. Mladí adepti se mohou dostavit v tyto dny vždy od 13.00 do 17.00 hod.

Důležité upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.