Přijímání žáků ZUŠ Hrotovice

 

Každoročně začátkem června přijímá ZUŠ Hrotovice nové žáky do všech oborů. Ve stanovených dnech přihlásí rodiče - nebo zákonní zástupci - děti na základě talentových zkoušek do příslušného oboru. Přihlášku je možno stáhnout a vyplnit předem. Rodné číslo je třeba uvést pro účely školní matriky.

   __    Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení

            hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednosti

            v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.)

   __
     Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované či kreslené výtvarné 

            práce, plastiky nebo jiné výtvarné objekty.


   __     Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka.


Talentové zkoušky pro příští školní rok 2019/20 jsou stanoveny na:           27.5. - 29.5. pro taneční obor

 

        3.6. - 7.6. pro hudební a výtvarný obor

 

                        


 Mladí adepti se mohou dostavit v tyto dny vždy od 13.00 do 17.00 hod.Důležité upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.