Přihlášky je možné podat dvěma způsoby:

 1) elektronicky přes odkaz PŘIHLÁŠKA

 2) osobně v kanceláři školy

 

 


Nově jsme zavedli možnost elektronického podání přihlášek ke studiu pro školní rok 2020/2021. Tyto přihlášky přijímáme od začátku měsíce března. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat v 1. polovině května. (Tuto variantu doporučujeme)

Stále však ponecháváme možnost, že můžete své děti přihlásit osobně v kanceláři školy vyplněním přihlášky ke studiu. Zároveň se můžete přihlásit ve stanovených dnech přijímacích talentových zkoušek do příslušného oboru.


__ Pro přijetí do hudebního oboru vyžadujeme zpěv lidové písně, vytleskání zadaného rytmu, dokončení hudebního motivu, event. zopakování dané melodie. Žák může také předvést jakékoli osobní dovednost v oboru (čtení not, nacvičené skladby apod.)

__ Pro přijetí do výtvarného oboru přinesou žáci některé vlastnoručně malované či kreslené výtvarné práce, plastiky nebo jiné výtvarné objekty.

__ Pro přijetí do tanečního oboru posoudí vyučující pohybové předpoklady budoucího žáka.

 

 

Důležitá upozornění:

Pokud žák není v daném roce přijat ke studiu a má zájem se ucházet v příštím roce, musí za rok znovu podat přihlášku a vykonat talentovou zkoušku.

Rodné číslo je třeba uvést pro účely školní matriky.