Obnovování prezenční výuky

Obnovování prezenční výuky

 

 

Usnesením Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 přechází všechny předměty vyučované jeden žák a jeden učitel do prezenční formy výuky, a to od 25. listopadu 2020.

To znamená že od středy budeme vyučovat následovně:

Hudební obor:

            - Individuální výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ – včetně zpěvu 

- Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

- Komorní, souborová, orchestrální hra a sborový zpěv – dále distanční formou  - MOŽNOSTI OSOBNÍCH KONZULTACÍ

- Hudební nauka – dále distanční formou (zadávání látky emailem, v době výuky být k dispozici na skype, whatsapp..)

Výtvarný a Taneční obor:

- Dále distanční formou – MOŽNOSTI OSOBNÍCH KONZULTACÍ – nabízet a využívat

Je povinné a nezbytné mít v prostorách školy rouškou zakrytá ústa a nos. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje, si mohou žáci roušku sundat.

Vstup do prostor ZUŠ mají jen žáci, zákonní zástupci nikoli – jen v mimořádných případech.

Stále platí omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu – žák přichází až na hodinu (aby si stihl nachystat pomůcky) a odchází bezprostředně po vyučování.

Těšíme se na vás!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru