Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce

Usnesením vlády z 30.10.2020, č. 1112 se zakazuje od 2.11.2020 osobní přítomnost na základním uměleckém vzdělávání v prostorách školy. 

Výuka dále pokračuje distanční formou ve všech oborech a všech předmětech (novela Školského zákona z 1.9.2020).

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy.

Nacházíme se v době, která je pro každého velmi náročná. Nemá smysl hledat vítěze, ale je potřeba udělat vše pro to, aby nebylo poražených. To platí dvojnásob u našich dětí. Náš pedagogický sbor dělá maximum, aby dědictví unikátního uměleckého vzdělávání, který nemá jinde ve světě obdoby, zůstal zachován i po skončení současné krize. Pracujeme tak, aby hodnota výuky byla co možná nejefektivnější a pro rodiče co nejméně zatěžující.

Naše snaha nemůže být jednostranná. Už dlouho před vypuknutím pandemie jsem tvrdil, že jakékoli vzdělání se má opírat o 3 pilíře. O školu, rodiče a žáka. Velmi si vážíme vaši angažovanosti a snaze zprostředkovat dětem co možná nejkvalitnější online výuku. Jsme rádi za vaše připomínky směrem ke zkvalitnění distančního vzdělání. 

Děkujeme, že k nám máte důvěru a svěřujete do našich rukou umělecké vzdělání vašich dětí. Vážíme si toho!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru