Lidová škola umění

do roku 1972

Rádi bychom vám připomněli začátky, které předcházely dnešnímu vyučování na hrotovické "zušce". Sahají až do doby 2. světové války, kdy na Letné ulici v "Horákově vile" vyučoval ve své soukromé škole brněnský profesor Bruno Hyčka. V padesátých letech se v Hrotovicích učilo soukromě především v rodině Votavově na Zákostelí, kde starý pan Josef Votava, výborný varhaník, vyučoval na všechno možné - klavír, housle, harmoniku, bubny i kytaru. Tuto rodinnou tradici převzala i jeho dcera Vladimíra Katolická a syn Josef.

První zmínka o oficiální hudební škole je v obecní kronice z roku 1959. Tehdy kronikář Miloslav Štorkán (farář Církve Československé Husitské) zapsal tuto zprávu:

Hudební škola. Po několika letech všelijak neúspěšného vyjednávání se konečně podařilo Osvětové besedě, hlavně učiteli M. Slatinskému, uvésti v život hudební školu. Započala 1.12.1959 zatím s vyučováním na žesťové nástroje. Zájem je velký a bude ještě větší, až se bude vyučovati též hře na housle, klavír, harmoniku atd.


Učila zde Vladimíra Katolická, František Padělek z Krhova a Olga Klepáková z Jaroměřic.Využívali tříd na Základní devítileté škole, ve volných místnostech hotelu Jonáš a v "Andrláku". Pan učitel Padělek vzpomíná, jak učil v jedné třídě tři žáky na trumpetu najednou a dostal zaplaceno 5,- Kčs! Později se věnoval práci na poště a dechy se zřejmě přestaly na nějaký čas učit.
V kronice z roku 1963 se píše, že je vyučováno 48 dětí, 80% se učí na chromatické harmoniky, 14% na klavír a dvě děti se učí na kytaru. Je to pro nás dnes nepochopitelné, ale poměr v počtu žáků na akordeon a klavír se doslova převrátil. Dokonce se zdá, že na harmoniku zanedlouho budou hrát jen vzácní samouci.Tento nástroj měl ještě v 70. letech tradici, kdežto klavír byl jakýmsi aristokratem mezi nástroji. Je možné, že v šedesátých letech učili v Hrotovicích i další kantoři ( pro zajímavost právě slovo kantor je označení původního poslání - učitel zpěvu). Bylo by moc zajímavé, kdyby byli někteří pamětníci ochotni o této době něco vypovědět. Rokem 1972 končí éra hudebních kurzů a v Hrotovicích je zřízena pobočka Lidové školy Třebíč.