Lidová škola umění

v letech 1972-1982

Od kurzů v Osvětové besedě se v dnešním pokračování přenesme do roku 1972, kdy byl v Hrotovicích zahájen 1. rok pobočky LŠU Třebíč. Správou školy byl pověřen p. uč. Jindřich Bleša a s ním na pobočce učila už jen p. uč. Vladimíra Katolická. Ta také později byla jmenována vedoucí až do vzniku samostatné hudební školy v roce 1982. Na škole se stále nejvíc učily akordeony - 24 žáků, klavíry a housle - 19 žáků.  Na společném vystoupení tenkrát zahrálo na akordeony 29 žáků! Zřejmě se připojili i ti, co už ze školy odešli.

Mladých muzikantů lety přibývalo a na konci tohoto desetiletého období už jich bylo přihlášených 76. To ale bylo také zásluhou nových oborů, kterých se ujaly p. uč. Božena Kremláčková, akademická malířka z Třebíče - učila výtvarnou výchovu a také p. uč. Jaroslava Kučeňáková, která v roce 1980 otevřela literárně dramatický obor. Postupně se ve dvou třídách v budově Základní devítileté školy v "Andrláku" vystřídali v těchto letech ještě další učitelé. Možná si někdo vzpomene na Karlu Jelínkovou, prof. Jarmilu Tlaskalovou, Raduši Leščukovou,Waltra Šmardu, Jana Havrana, Lenku Sýkorovou, Františka Šebestu ml., Janu Kocmánkovou, Libuši Kvapilovou, Daniela Chrácha, Dagmar Freyovou, Josefa Kulhánka či Ladislava Vitámváse.

V roce 1976 v kronice města čteme tuto zajímavou zprávu: Jako příklad vzorné reprezentace LŠU je možné uvést žáka Čestmíra Votavu z Hrotovic čp. 222, oddělení výtvarné výuky, který svým obrázkem "Osvobození Hrotovic" zvítězil v okresním i krajském kole soutěže. V celostátní soutěži se umístil mezi 25 nejlepšími.

Hra na klavír postupně vytlačovala akordeon, v roce 1978 byla otevřena třída dechových nástrojů a škola dosahovala velmi pěkných výsledků. Např. 2. místo ve hře na  akordeon získaly v okresní soutěži žákyně Eva Divišová, Hana Kubátová a Jiřina Dvořáková. Pravidelná vystoupení se konala v té době pravidelně k výročí osvobození, k zahájení Měsíce Československo-sovětského přátelství, ale také jako výchovné či absolventské koncerty. Na konci tohoto období měla pobočka už 7 učitelů, z toho jen 2 ženy!

V roce 1980 se škola přestěhovala do budovy bývalé mateřské školy na ulici Lidické. Dnem 30. června 1982 byla ukončena činnost třebíčské pobočky a ustanovena samostatná Lidová škola umění v Hrotovicích. Její ředitelkou se stala od 1. září 1982 paní Dagmar Freyová. Okamžitě se pustila do generální přestavby interiéru nové školy.