Období 1982-1992

Nová paní ředitelka hned zahájila v budově bývalé mateřské školy na ulici Lidická velké úpravy - rozdělila příčkami velké třídy na více menších,vybavila je koberci pro tlumení zvuku (mimochodem) v této budově slouží dodnes) a opravila komíny. Tehdy zde učili V. Katolická, J. Kučerňáková,R. Hajšelová,  F. Padělek, L. Vítámvás a B. Kjulleněn z Třebíče. Předsedou SRPŠ byl zvolen ing. M. Mandát, ve výboru pak pracovaly M. Šlapáková a M. Kainová. Na škole pracovala dětská dechovka, která tento rok 19 krát veřejně vystoupila!

Za dva roky odchází D. Freyová z místa ředitelky školy a na její židli usedá v roce 1984  Vlasta Procházková z Třebíče. Pod jejím vedením učí na škole jako další posila rozrůstající se školy M. Čermáková, F. Staněk z Naloučan, J. Suchardová, která se do Hrotovic přistěhovala z Kutné Hory, M. Prokopová z Třebíče, J. Kulhánek z Odunce a F. Ošmera z Lipníku.Škola už má 158 žáků ve třech oborech a začíná sbírat v různých soutěžích úspěchy.

Z rodinných důvodů odchází v roce 1987 V. Procházková a vedení školy se ujímá J. Suchardová. Do školy přichází houslista F. Šebesta, akordeonista F. Kuchařík a na dechové nástroje F. Chvátal. S pomocí brigád - jak ostatně bylo v té době běžný a taky mnohdy jediný způsob, jak se dostat dál- začali rodiče, učitelé a také vojáci z náměštské základny pracovat na nové fasádě. Odpracovaných 1 250 hodin je dodnes na kvalitním "školním kabátku" vidět.
O rok nato se do Hrotovic stěhují z tehdejšího Gottwaldova manželé Krausovi, kteří posílí učitelský kolektiv v hudebním a výtvarném oboru. Konečně získává škola stálého učitele pro "výtvarku", začne rychle přibývat dětí, které se velmi úspěšně zapojí do mnohých výtvarných soutěží, z nichž nejvýznamější je známá soutěž Na vlastních nohou norské emigrantky G. Jensenové. Žáci základní školy opustili v roce 1988 starou budovu na ulici F. B. Zvěřiny, známou spíš jako Andrlák. Přestěhovali se do nového skleněného pavilonu u ZŠ a budova byla nabídnuta "lidušce", aby mohla řešit svůj nedostatek vyučovacích prostor. Zase začalo bourání, stavění, omítání a natírání. Dodnes tu slouží dětem pro jejich vystoupení sál, který vznikl z prostor školní družiny a dalších 6 tříd. K výročí vzniku republiky 28.října vystoupil pod vedením F.Šebesty ženský pěvecký sbor, smyčcové kvarteto a dětský pěvecký sbor Podhoráček. Každý rok také vystupuje dramatický obor s pohádkami, které shlédnou děti nejen v Hrotovicích, ale také v celém okolí. Tento rok nacvičili pohádku O zlaté rybce.

Ještě si připomeneme další pedagogické posily školy- I. Trnkovou, J. Štěrbu, K. Bohuna a V. Kainovou. Ve školním roce 1989/1990 začala poprvé tradice školních plesů - první ples byl organizován ve spolupráci umělecké a základní školy a dopadl velmi dobře. Od září roku  1990 končí Lidové školy umění a v názvu se mění na Základní umělecké školy.Tato formální změna přistihla naši školu v okamžiku, kdy vzdělává opravdu velký základ populace - celých 266 dětí!!!
Na školu přichází další učitelé: ing. V. JedličkaJ. Diviš. Mnozí pochopitelně zase kolektiv  opouštějí, ale počet učitelů kolem číslice 12 zůstává stálý.