Období 1992-2002

Poslední desetiletí naší školy začíná rokem 1992, ředitelka školy J. Suchardová nastoupila po zvolení roku 1991 na místo starostky a na její místo byla jmenována paní Helena Krausová. Nová paní ředitelka Helena Krausová se ujala vedení Základní umělecké školy v roce 1991 a až do loňského roku vedla profesionálně a odpovědně tuto školu celých 12 let. Mezi vyučující přibyli další  bývalí žáci školy- Budínová Jindra, Šlapáková Milada, Vitamvás Pavel, Slatinská Jana, Makešová (Pelánová) Petra a Cafourková( Hadrabová) Iveta. Učitelský sbor posílili také Marie Divišová z Litovan, dr. František Malý z Radkovic a  Ladislav Cafourek z Moravského Krumlova. V roce 1992 byla  přijata na brněnskou konzervatoř žákyně Ivana Divišová, která brzy začala ještě jako studentka na naší škole vyučovat.

Výtvarný obor sbírá jedno ocenění za druhým, nejcennější snad je 1.místo v mezinárodní soutěži Evropa ve škole v roce 1993. Po odchodu pana Jiřího Krause do důchodu vyučuje výtvarný obor  Jiři Sigmund.

Úspěchy zaznamenává také dětský dechový soubor pod vedením pana Františka Padělka z Krhova ( později ho zastoupí František Chvátal z Třebenic). Jeho nepřetržité působení  do roku 1999  nese svoje ovoce a s odchodem pana Padělka do důchodu také klesá postupně zájem o dechové nástroje. Vystoupení školní dechovky na festivalu dechových hudeb v Dolních Dubňanech a Moravských Budějovicích je asi vyvrcholení této etapy. Nastupuje doba prudkého rozvoje elektroniky, počítačů a to se zákonitě objeví i ve výběru nástrojů. V oblibě začínají být elektronické varhany, flétny a kytary.

Literárně dramatický obor každoročně připraví pod vedením zkušené učitelky Jaroslavy Kučerňákové představení pro veřejnost. Kromě soustavné práce na slovním projevu a pohybové obratnosti každého žáka pracují děti tohoto oddělení také na ztvárnění divadelních postav, trénují si paměť, schopnost samostatného vystupování a kolektivní práce. Za posledních 10 let nastudovali desídky pohádkových vystoupení, která jsou pak k radosti dětem v širokém okolí Hrotovic. Z těch nejúspěsnějších jmenujme Pošťáckou pohádku, Princeznu se zlatou hvězdou na čele, Velkou doktorskou pohádku, Královnu Koloběžku 1., Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého,  O zlé koze, Sůl nad zlato či Tři zlaté vlasy Děda Vševěda.V četných individuálních soutěžích dosáhla až na stupeň celostátního kola recitace Iva Hejtmánková.

Pro výstavy, setkání či koncerty bylo  v roce 1998 zrekonstruováno sklepení pod Andrlákem. Vznikla velká prostora tzv. Radniční sklípek, kde se každoročně koná mnoho akcí. Kvalitní vyučování ovšem musí mít i přiměřeně kvalitní zázení. Díky plynofikaci se zlepšila úroveň vytápění v roce 1993, kdy  byla škola vybavena plynovým topením, o 3 roky později se i budova na Lidické ulici připojila na veřejnou kanalizaci. O pořádek se v 17 učebnách starala paní Marie Andreová, v roce 1999 ji po odchodu do důchodu vystřídala  snacha stejného jména - Marie Andreová.

Končíme povídání o historii uměleckého vyučování v Hrotovicích. Kdo hraje, nezlobí - zní parafráze známého úsloví. Doufáme, že přes všechna lákadla elektroniky živá hudba nezmizí z našeho života. Doufáme, že přes všechny vymoženosti kvalitních filmů a videokazet si děti budou chtít zahrát divadlo živě. Doufáme, že rychlost počítačových her nahradí vlastnoručně uplácaný hrníček.

To je poslání naší školy.