Vážení rodiče, od 11.5.2020 bude opět fungovat výuka za účasti žáků v ZUŠ. Žáci/zákonní zástupci mají možnost určit si zda budou výuku navštěvovat osobně, nebo zda chtějí pokračovat s distanční formou výuky.

Pokud se rozhodnete pro osobní účast na výuce, je potřeba vyplnit čestné prohlášení o neinfekčnosti a donést jej na 1. hodinu po obnovení provozu.

Pokud se rozhodnete pro distanční formu, vyplňte prosím žádost o pokračování v distanční formě výuky. Takto podepsanou žádost doručte osobně do poštovní schránky, nebo zašlete poštou. Je možné také naskenovat a poslat emailem, ale později bude nutné doložit original.

Oba formuláře naleznete ke stažení níže na této straně.