Celostátní akce ZUŠ OPEN

Do celonárodní akce ZUŠ OPEN, jejíž garantem je operní pěvkyně Magdaléna Kožená, se zapojuje naše škola společným vystoupením varhaníků, zpěváků a houslistů ze ZUŠ Hrotovice a ZUŠ Moravské Budějovice, které se bude konat v úterý 30. května 2017 v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. Začátek koncertu je v 18.00 hod. Navazujeme tak na úspěšný společný koncert vahaníků obou škol, který se konal 21. března ve varhanním sále ZUŠ Hrotovice.