Vážení rodiče, od 11.5.2020 bude opět fungovat výuka za účasti žáků  v ZUŠ (prezenční výuka).


Prezenční forma výuky bude probíhat pouze v Hrotovicích. Výuku dočasně přesouváme z Rouchovan do Hrotovic. Více informací získáte od vašich učitelů.  


Výuku obnovíme následovně:


Předměty HO (hudebního oboru):

                 -  individuální výuka všech nástrojů - prezenčně/distančně*

                 -  výuka HN (hudební nauky) - distančně 

                 -  výuka komorní a souborové hry, Zvonků, ZUŠ kapely - distančně


Předměty VO (výtvarného oboru):

                 -  všechny předměty VO - prezenčně/distančně*


Předměty TO (tanečního oboru):

                 -  všechny předměty TO - distančně 

*Žáci/zákonní zástupci mají možnost určit si zda budou výuku navštěvovat osobně (prezenčně), nebo zda chtějí pokračovat s distanční formou výuky.

 

 

Prezenční forma výuky - podmínky:

Pokud se rozhodnete pro osobní účast na výuce, je třeba dbát následujících podmínek. Při jejich tvoření jsme se striktně drželi pokynů MŠMT.

- Je potřeba vyplnit čestné prohlášení o neinfekčnosti a donést jej na 1. hodinu po obnovení provozu - bez tohoto prohlášení nemůže žák vstoupit do školy.

- Do školy mají přístup jen žáci, rodiče ani jiný doprovod do budovy školy nesmí.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (během výuky je pak mít nemusí). Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

- Učitelé mají k dispozici ochranné štíty.

- Po vstupu do školy je nutné odezinfikovat ruce - bezdotykový dávkovač s dezinfekcí jsme umístili hned za vstupní dveře do budovy školy.

- Do konce školního roku, není potřeba přezouvání.

- Učitelé si své žáky budou vyzvedávat před začátkem výuky u hlavního vchodu do budovy a po výuce je budou vyprovázet.


 

 

 

Distanční forma výuky - podmínky:

- Pokud se rozhodnete pro distanční formu, vyplňte prosím žádost o pokračování v distanční formě výuky. Takto podepsanou žádost doručte osobně do poštovní schránky (ta je umístěna u bočního vstupu do budovy), nebo zašlete poštou. Je možné také naskenovat a poslat emailem, ale později bude nutné doložit original.

 

 

 

Další informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.